(UZROK/NAČIN OTKLANJANJA)

Slabo grejanje

U: Loše gorivo.
NO: Poboljšati gorivo (sa većom kalorijskom moći).

U: Nedovoljna promaja.
NO: Povećati dimnjak npr. preko 6 m. Promaja u dimnjaku mora biti shodna zahtevima iz tehničkog uputstva (12-14 Pa).

U: Zapušen dimnjak/dimne cevi.
NO: Očistiti dimnjak/dimne cevi.

U: Suviše velika promaja.
NO: Prigušiti peć ili dimnjak (ugradjom klapne).

U: Mnogo priključenih radijatora.
NO: Smanjiti broj priključenih radijatora. Maksimalna količina vode u radijatorima treba da bude jednaka dvostrukoj vrednosti vode u kotlu. Ne sme biti suviše dugačak i neizolovan razvodni sistem.

U: Slaba cirkulacija.
NO: Ne sme biti potopljenih radijatora (cevi ne smeju biti niže od kotla). Odzračiti radijatore.

Slabo grejanje prostorije u kojoj se nalazi peć

U: Previše velika prostorija za snagu zračenja same peći.
NO: Dodati radijator u prostoriju gde se nalazi etažna peć.

Dim izlazi na vrata i/ili ispod plotne

U: Nedovoljna promaja u  dimnjaku.
NO: Produžiti dimnjak.

U: Zapušen dimnjak.
NO: Očistiti dimnjak.

U: Druga peć na dimnjaku na manjem rastojanju od 2 m.
NO: Isključiti jednu peć.

U: Pukotina u dimnjaku ili otvorena revizija za čišćenje dimnjaka.
NO: Zapušiti sve pukotine u dimnjaku, i pobrinuti se da sva vrata i revizije na dimnjaku dobro dihtuju.

U: Oštećen šamot ili zaptivka ispod plotne.
NO: Skinuti plotnu (popraviti zaptivanje šamotnim brašnom i pletenicom).

Curi voda unutar peći

U: Pojava kondenzacije usled loženja hladne peći (dešava se najčešće ujutro pri podlaganju peći).
NO: Isušiti peć, naložiti jaču vatru.

U: Jako sirova drva, mala temperatura u ložištu.
NO: Poboljšati kvalitet goriva.

Mala temperatura na razvodnoj cevi kotla

U: Nema cirkulacije.
NO: Proveriti pumpu da li radi i da li su svi ventili otvoreni.

U: Mnogo priključenih radijatora.
NO: Smanjiti broj radijatora.

U: Neispravan termostat.
NO: Proveriti termostat ili ga zameniti.

Mogu li se peći za etažno / centralno grejanje na drva koristiti bez vode?

Ne mogu. Može doći do strukturnih oštećenja peći i samog kotla.

Da li se mogu koristiti sirova drva za grejanje u etažnim pećima?

Ne preporučuju se sirova drva, isključivo suva. Sirova drva mogu biti problematična u postizanju zeljene temperature u sistemu, a kako bi postigli zeljenu temeraturu povećaće se potrošnja.

Top