Peći i kotlovi na pelet su izrađeni od visokokvalitetnih materijala sa akcentom na efikasnost i osvrtom na ekologiju i komfor. Iskorišćenje energije preko 90%, potpuna automatska kontrola i regulacija rada sistema grejanja, softverska podešavanja uređaja za grejanje na pelet nude korisnicima dosta mogućnosti. Te mogućnosti tiču se podešavanja vremena paljenja i gašenja uređaja, podešavanja više programa grejanja u toku dana, kontroli uređaja preko Interneta putem pametnih telefona, kao i prilagođavanja rada uređaja svakom korisniku u skladu sa njegovim potrebama.
Top